• Enhver tilrettevisning og vejledning fra tilsynsførende for campingpladsen skal nøje overholdes.
  • Markerede veje skal holdes fri, så udrykningskøretøjer kan komme frem.
  • Telte til overnatning skal opstilles i terræn
  • Ved opstilling på skrånende terræn skal mindst én side af teltet være i terræn.
  • Telte og campingvogne skal opstilles i en indbyrdes afstand af 3 m til alle sider (målt fra spidsen af trækkrogen). Man skal derfor være opmærksom på, hvor naboen stiller sit telt, så reglen om afstand overholdes. Der er opstillet brandspande med håndsprøjtebatteri ved bl.a. bade- og toiletvognene. Disse steder er afmærket på de opstillede kort over området.