Man skal placere campingvognen som anvist på tegningen. Spidsen er den forreste del af vognen.

Bemærk venligst, at bagsiden af campingvognen skal stå mod pladsens bagkant, så døren og evt.
fortelt vender ud mod kørebanen.

Tvivlsspørgsmål rettes til campingpladsens lejrchef på plads nr. 101.

Bemærk, at afstandskravene ikke gælder festivalpladsen ved Young Street.