• Du bedes ved ankomst kontakte lejrchefen og få anvist din plads, såfremt dette ikke allerede er sket.

 • Alle påbuds- og forbudsskilte skal respekteres.

 • El-tilslutning kan finde sted på campingpladserne til brug for belysning og evt. kogeplade. Derimod må el ikke benyttes til opvarmning af vogne og telte.

 • Der er kun indkørsel på campingpladsen for campister. Øvrige gæster henvises til parkeringspladser uden for campingpladsens område.

 • Parkering må ikke finde sted på campingpladsen. Vi henviser til græsarealet på Ingridsvej og KFUM-hallerne.

 • Campingvogne er ikke tilladt på teltpladsen for Young Street. Denne del af pladsen er godkendt som festivalområde, og afstandskravene gælder derfor ikke der.

 • Der skal være ro på campingpladsen kl. 23.00-6.30. Kørsel med motorkøretøjer i dette tidsrum er ikke tilladt. Man bedes derudover tage hensyn til, at der kan være sovende børn i telte og campingvogne på tidligere tidspunkter.

 • Benyttelse af badevognene er først tilladt fra kl. 07.00 af hensyn til den rengøring, der foregår forinden.

 • Baderummene i Kongreshallen kan benyttes og er åbne i perioden kl. 7.00 - 8.30 og kl. 17.00 - 18.00. Endvidere kan bade- og toiletrum i Højskolens vestfløj på 1. og 2. etage samt baderum i stueetagen benyttes.

 • Personer under 18 år må kun campere sammen med en myndig person og med tilladelse fra forældre/værge.

 • Der må kun bo det antal personer, der er tilmeldt campkontoret, på de relevante pladser.

 • På grund af brandfare må haveblus, grill, fakler eller anden form for åben ild ikke benyttes på pladsen, bortset fra den indrettede fælles grillplads.

 • Husk selv at lave aftaler med udlejere af campingvogne vedr. nøgler, afhentning mv.

 • Hunde skal føres i snor og må ikke luftes på pladsen.

 • Fodboldspil på pladsen er ikke tilladt.

 • Campingvogne og telte skal fjernes fra campingpladsen ved campens afslutning.